NIMES.- Juan Leal, Roca Rey, Isaac Fonseca ( Victoriano Del Río)
17 de septiembre de 2022

6 toros de Victoriano del Río pour Juan Leal, Andrés Roca Rey et Isaac Fonseca (confirmation d’alternative).